Presentaties

Thematisch en beleidsgericht

Op verzoek geeft Gregor presentaties over zijn eigen onderzoek, of over een specifiek onderwerp of vraagstuk. Bijvoorbeeld een presentatie over wat er bekend is over racisme in Nederland. Wat we weten over de effecten van antidiscriminatiebeleid of het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt. Of over hoe je als kleine maatschappelijke organisatie met weinig budget toch kunt werken aan monitoring en evaluatie van je activiteiten. Zijn presentaties zijn informatief, prikkelend en interactief.