Over Gregor

Profiel

Gregor Walz is een allround onderzoeker en adviseur gericht op beleid en praktijk van sociale vraagstukken, in Nederland en internationaal. Hij heeft tien jaar ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek, door zijn werk bij maatschappelijke organisaties en onderzoeksbureaus.

Zijn inhoudelijke expertise en ervaring liggen met name op het terrein van discriminatie, mensenrechten en de diverse samenleving. Daarnaast heeft hij ervaring en affiniteit met arbeidsmarkt/onderwijs-vraagstukken, arbeids­omstandig­heden en werk & inkomen. Zijn focus ligt op evaluatieonderzoek, monitoring en impact-meting – zowel terugkijkend (ex-post), in de ontwikkelfase (ex-ante) of begeleidend (ex-durante). Daarbij kan hij als onderzoeker projecten, programma’s en organisaties begeleiden in het zichtbaar en inzichtelijk maken van effecten van interventies en het identificeren van verbeterpunten.

Loopbaan

Gregor is opgegroeid in Berlijn en heeft sociologie en politicologie aan de universiteit van Warwick (UK) gestudeerd. Vervolgens heeft hij een Masterstudie in Europastudies (met transatlantische focus) aan de Universiteit van Bath (UK) en de Universiteit van Washington (VS) afgerond. Sinds 2007 woont en werkt Gregor in Nederland.

Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker bij het toenmalige expertisecentrum van de landelijke vereniging Art.1 waar hij onder andere meewerkte aan de Monitor Rassendiscriminatie 2009 en aan rapporten voor het European Network against Racism (ENAR). Eind 2009 maakte Gregor de overstap naar beleidsonderzoeksbureau Research voor Beleid/Panteia. Daar werkte Gregor aan onderzoeksprojecten op het terrein van werk en inkomen, arbeidsmarkt/onderwijs, arbeidsomstandigheden en diversiteit. Hij schreef onder andere de evaluatie en beleidsdoorlichting van de Arbowet (2011), werkte aan verschillende onderzoeken over malafiditeit en uitbuiting in de uitzendbranche, deed onderzoek naar Europese arbeidsmarkt- en kwalificatiestelsels en onderzocht crisismaatregelen tegen werkloosheid in 15 Europese landen.

Eind 2012 begon Gregor bij kenniscentrum discriminatie Art.1/RADAR. In 2013 werd hij teamleider van het onderzoeksteam van de organisatie. In die functie was hij als coördinator van het National Focal Point van de EU Fundamental Rights Agency in Nederland betrokken bij onderzoeken over de volle breedte van mensenrechtenthematiek, waaronder onderzoek naar arbeidsuitbuiting, gegevensbescherming, slachtofferrechten, vreemdelingendetentie en discriminatie. Hij werkte mee aan de verdere ontwikkeling van de registratie en monitoring van discriminatieklachten en speelde een leidende rol in de ontwikkeling van het Stedelijk Expertisecentrum Rotterdam op de thema’s integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie, IDEM Rotterdam. Daarnaast werkte hij mee aan specifieke onderzoeksprojecten over anoniem solliciteren en andere maatregelen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

In februari 2017 heeft Gregor zijn eigen onderzoeks- en adviesbureau opgericht waar hij inmiddels full-time voor werkt. Enkele voorbeelden van projecten waar hij vanuit Gregor Walz Onderzoek & Advies aan heeft gewerkt zijn op deze website kort beschreven.

Kennis & expertise

Naast inhoudelijke kennis op onderwerpen als discriminatie, mensenrechten, arbeidsmarkt en inclusie brengt Gregor veel onderzoekstechnische kennis mee. Hij is bedreven in kwalitatieve onderzoeks- en evaluatiemethoden zoals interviews, focusgroepen, storytelling, procesevaluaties en theoretisch onderzoek, en combineert deze werkwijze met het gebruik van kwantitatieve gegevens waar mogelijk.

Door de jaren heen heeft hij zich gespecialiseerd in diverse vormen van evaluatieonderzoek. Daarbij legt hij de nadruk op het reconstrueren en ontrafelen van de beleids- en verandertheorie en de bijbehorende aannames en veronderstellingen. Dat gaat verder dan het in kaart brengen van de input, activiteiten, resultaten en effecten. Zoveel mogelijk brengt Gregor de werkzame mechanismen in kaart die achter een beleidsaanpak of interventie schuilgaan. Hierdoor wordt een evaluatie meer dan een verantwoordingsinstrument en draagt het bij aan de verdere ontwikkeling van beleid.

Door zijn ervaring als teamleider en manager heeft Gregor ook goed zicht op veranderingsprocessen binnen organisaties en strategische vraagstukken. Hierdoor is hij goed in staat maatschappelijke organisaties te adviseren en te begeleiden op het gebied van intern beleid, bijvoorbeeld gericht op professionalisering, diversiteit of monitoring van activiteiten.

Gregor spreekt vloeiend Engels, Duits en uiteraard Nederlands en kan makkelijk schakelen tussen de verschillende talen. Hij krijgt vaak complimenten over zijn toegankelijke schrijfstijl in verschillende talen die ook tot uiting komt in zijn rapporten en artikelen.