Onderzoek & Evaluatie

Als onderzoeker helpt Gregor organisaties bij het beantwoorden van hun vraag. Een vraag over hun activiteiten of beleid. Een vraag over hun doelgroep. Een vraag over een specifiek thema. Of een vraag over onderzoek. Van complexe beleidsdoorlichting tot een ‘simpele’ inventarisatie – het begint allemaal bij een vraag.

Op maat

Goed onderzoek is maatwerk. Literatuuronderzoek, diepte-interviews, groepssessies, enquêtes, case studies, storytelling – het zijn allemaal slechts instrumenten om tot de juiste antwoorden te komen. Gregor is bedreven in zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Een kwalitatieve insteek is onontbeerlijk om processen en veranderingen te kunnen traceren en begrijpen; kwantitatieve gegevens kunnen zorgen voor het overzicht en de onderbouwing.

Evaluatieonderzoek

Als evaluator begeleidt Gregor projecten, programma’s en organisaties bij het zichtbaar en inzichtelijk maken van effecten van interventies en het identificeren van verbeterpunten. Dat kan terugkijkend (ex-post), in de ontwikkelfase (ex-ante) of begeleidend bij de uitvoering (ex-durante). Soms puur als verantwoordingsinstrument, maar meestal om te leren en beleid of projecten verder te ontwikkelen.

Kritisch en betrokken

Elk onderzoek, en zeker evaluatieonderzoek, valt en staat bij de onafhankelijke blik van de onderzoeker. Tegelijkertijd vereist onderzoek naar sociale vraagstukken een sterke mate aan betrokkenheid. Als zelfstandig onderzoeker is Gregor ideaal gepositioneerd om deze combinatie van kritische betrokkenheid vorm te geven. Kritisch door zijn onafhankelijke positie, analytische kaders en nadruk op onderbouwing. Betrokken door de persoonlijke werkrelatie met zijn opdrachtgevers, zijn eigen nieuwsgierigheid en zijn motivatie om met onderzoek het verschil te maken.

Sociale vraagstukken

Gregor doet onderzoek over de volle breedte van het sociaal domein. Veel ervaring heeft hij op het gebied van diversiteit, inclusie en mensenrechten. Daarnaast heeft hij veel kennis over arbeidsmarktvraagstukken, werk en inkomen en arbeidsomstandigheden. Juist in het kader van evaluatieonderzoek en impactmeting is zijn inhoudelijke focus echter breed: ook sociale interventies en beleid op andere terreinen kunnen onderwerp zijn van zijn onderzoeksprojecten.