Advies & Begeleiding

Door zijn ervaring als manager, projectleider en onderzoeker is Gregor goed in staat organisaties verder te helpen bij processen van beleids- of strategieontwikkeling.

Procesbegeleiding en projectmanagement

Als extern adviseur draagt Gregor bij aan de ontwikkeling van het beleid van organisaties. Als een organisatie op basis van eigen ideeën intern beleid wil ontwikkelen, kan Gregor dat proces begeleiden. Moet er eerst nog input verzameld worden en draagvlak gecreëerd worden voordat een project van start kan gaan? Daar kan Gregor als extern adviseur bij helpen door partijen bij elkaar te brengen en een gezamenlijk perspectief te scheppen. Of heb je iemand nodig die de coördinatie van een project tijdelijk kan overnemen? Ook dan springt hij als projectleider graag bij.

Penvoering

Soms zien we bij het samenstellen van belangrijke documenten door de bomen het bos niet meer. Een externe blik kan dan helpen. Gregor ondersteunt organisaties daarom graag bij het schrijven van een beleidsplan, een projectaanvraag of een strategienota. Op basis van gesprekken, interviews en samenvoeging van bestaande documentatie zorgt hij ervoor dat de juiste ideeën, plannen en overwegingen overtuigend op papier komen te staan. Afhankelijk van het doel van het document legt hij de nadruk op formele of informele taal, op een wervende of een analytische uitstraling – hoe dan ook met een heldere boodschap.