Gregor Walz Onderzoek & Advies

Kennis | Beleid | Evaluatie
Contact

Gregor Walz Onderzoek & Advies

Diversiteit | Arbeidsmarkt | Inclusie | Mensenrechten
Contact

Gregor Walz Onderzoek & Advies

Deskundig | Kritisch | Betrokken
Contact

Gregor Walz is socioloog en doet onderzoek naar prangende sociale vraagstukken. Zijn focus ligt op de thema’s mensenrechten, discriminatie en diversiteit. Als evaluatiespecialist richt hij zich ook op de terreinen arbeidsmarkt en onderwijs. Zowel in Nederland als internationaal.

Zijn aanpak kenmerkt zich door een kritische kwalitatieve kijk op maatschappelijke processen. Als onderzoeker slaat hij de brug tussen de formele systeemwereld van organisaties en overheden aan de ene kant en de individuele ervaringen en verhalen van personen aan de andere kant.

Gregor werkt samen met kennisinstellingen, ministeries, gemeenten, EU organisaties, maatschappelijke organisaties, universiteiten, vakbonden en het bedrijfsleven.  Ook samenwerken? Neem gerust contact op.